İLAHİ-HİMNLƏR

İLAHİNİN TƏSVİRİ

 ERİK SANÇEZ

 

İlahi-Himnlər Haqqında

"İlahi-himn" sözü daxildən yüksəlmiş və insanları birlik və gözəllikdə birləşdirən güc birliyini təsvir edir. Bu, xarici dünya ilə hesablaşmaq üçün gözəl həqiqəti gətirən və bütün bunlarda iştirak edib onu dəyişdirməyə dəvət edən bir şeyi təsvir edir.İlahi himn dünyanı dəyişə bilər. Rəbb həmdə layiqdir, bu əzəmətli dünyada Rəbbin əbədi gözəlliyini və Onun əbədi təbiətini əks etdirmək mənim məqsədim və təqdimatımda ilham qaynağımdır.

Yəqin ki, bu səhifələrdə, dünyanı alovlandıran hər bir ürəkdə yer edən və sevinclə oxunan ilahi himnləri tapacaqsınız. Həvarilərin eyni vəzifəni yerinə yetirərək zəfər çalan Məsihin Müjdəsini  elan edən ilk təbliğçiləri kimi, İlahi himnlər bu nəsil üçün iman məşəlinə aparan bir səs olmaq arzusundadır.

Məsihçi imanında böyük irsə malik olduğumuzu və əvvəllər yanına getmiş olduğumuz hər kəsə güvəndiyimizi bildirmək üçün çalışırıq. Bu himnlər yaşadığımız günün vacib olduğunu, Allahın hekayəsinin bir hissəsi olduğumuzu və hər şeyin mümkün olduğunu sanki bizə fəryad edərək  xatırladır. Həm də gələcək nəsillərə bir şey buraxmağa ümid edir.

Onun məqsədi təvazökarcasına hər birimizdən daha böyük olan bir şeyi paylaşmaq olub Məsihin Bədənini təşkil edən  bütün Məsihçiləri bir araya gətirməkdən ibarətdir.

Allahın Oğlunun adını izzətləndirmək, qəbul etmək, tərifləmək, həmd etmək, təbliğ etmək, dözmək və şükür etmək böyük bir şərəfdir. Buna görə Ona lütfü üçün minnətdaram. Rəbb sizə xeyir-dua versin. Allahın sizə göstərdiyi məhəbbət barədə dərin düşünün.

İsanın möcüzəsi ürəyinizi, ruhunuzu, zehninizi doldursun və sizi gücləndirsin. Səni Onun dirilməsinə və adına ümid etməklə yaşamağa davam etməyin üçün ruhlandırsın.

Az bir müddətdən sonra dünya daha Məni görməyəcək,amma siz Məni görəcəksiniz.Mən yaşadığım üçün siz də yaşayacaqsınız.
— İsa (Yəhya 14:19)