14

Dəstəkçimdir Müqəddəs Ruh

Mövcudatımın əsası.

Ancaq, unuduram,uzaqlaşıram hər keçən gün mən səndən

Barmağını qaldırırsan, amma bunu düşünmürəm

Diqqətimi axtarırsan, amma bunu mən etmirəm.

Hər gün məni oyadırsan,

Ayaqlarım üstə durduğum zaman Səni ötüb keçirəm

Məni bağışla Sevgini cavablamadığım üçün

Məni bağışla Səni qəbul etmədiyim üçün

Məni özünə bənzət.

Sənin kimi yaşayım,özüm kimi yox deyə.

Eric Sanchez