16

Sənin “səni sevirəm” sözlərin

Canlı, nəfəs verən bir təməldir.

Bu, üz-üzə baxmaqdan yaranmış istilikdir.

Bura əbədiyyətdən daha dərindir.

Məndə olan gözlərində real həyat çağlayır.

Məni tutduğun andan daha çoxdur.

Təsvir edə biləcəyimdən də çox.

Həqiqətən, bu əbədi davam edir.

Hər an möcüzələrin mənimlədir,

Bilmədiyim daha dərin bir yerdə

Həqiqətən, Sən mənim biliyimsən,

İsa, Allahın dolğunluğusan.

Eric Sanchez