26

Bir mənasızlıqla gedirəm mən

Sanki meşə boyu axtarışdayam.

Sanki dünya bir meşədir,heç kim yoxdur etibarlı

Sağa-sola baxaraq yeganə mən burdayam.

Ümid səslərini eşidərək,səni daxilimdə axtarır könlüm

Atdığım hər addım xoşagəlməz bir gün kimidir

Sənsiz mahnı adi bir səs kimidir,

Adi bir səyahət kimidir sənsiz olan hər bir səfər.

Boşluq daxilimdə getdikcə artır,məni həmdə yaralayır

Sənsiz mən kölgəyəm

Sən hər şeysən, səni tapa bilmirəm

Qoy gəlib keçsin əzəmətli istiliyin bədənimdən

Melodiyan, ürəyimə nüfuz etsin.

Məni olduğun yerlərə apar.

Eric Sanchez