29

Sənin üçün ümidsiz ikən,

Xoş xəbəri mənə verdin

Ömürlük cəza ilə məhkum olarkən belə məni hələ axtarırdın

Müjdəni yenə eşitməyimə icazə ver

Mərhəmətin üçün minnətdaram

Rəbbimə yalvardım ki, bütün dünya müjdəni eşitsin,

Ona iman vasitəsilə lütflə xilas olsun

Rəbbə olan məhəbbətlə, bütün insanlar bu xəbəri eşitsinlər

Mənə göstərdiyin eyni mərhəməti onlarada göstər

Qollarını geniş aç və qoy onlar bunu görsün.

Eric Sanchez