34

Ata, köhnə peyğəmbərlərdən, sənin adını eşitmişəm,

Ancaq indi özümə olan məhəbbətini gördüm

Məni nə saxlaya bilər?

Mən əvvəlcədən təyin etdiyin şeylərin həqiqətini eşitdim,

İndi heç kim məndən kənarlaşa bilməz

Həqiqi bilik məni azad etdi

İsa Məsih, Atanın izzəti, Məndəki izzətin

Sənin ürəyin, üzün işıq saçır

Mənimlə danışan biri, məni eşidən biri

Sən mənim Çobanımsan

Eric Sanchez