43

Səni bütün ürəyimlə sevirəm,

Bütün ağlım, ruhum və gücüm ilə

Və Səni sevmək üçün mənə əbədi güc verəcəksən,

Əbədi həyat səndədir.

Hansı cənnəti təsəvvür edə bilərəm?

Bu həyat, nəyisə şüşədən görmək kimidir.

Lakin Məsih vəcdə gəlmək üçün mükəmməl bir fikirdir,

Onun mənim önümdə getdiyini bilirəm.

Eric Sanchez