45

Həyatımızın duman və buxarı sənin çiyinlərindədir,

Əbədi qaya və Şahid

Mənim başımdakı saçları, həyatımın günlərini bilirsən

Bunların hamısı sənin qarşında olan həyat kitabındadır

Sən mənim yollarımı seyr edirsən,

Mən yatarkən və qalxarkən.

İsa yer üzündə gəzib,

Ancaq sizə vəd verdiyi torpaq bu dünyadan deyil.

Özünüzə əminsiniz,

Mənə də əminsiniz.

Sən əminsən ki, mən sənin xidmətçinəm.

Və sənə təşəkkür edirəm.

Eric Sanchez