47

Təqdis olunmuş və müqəddəs bədən,

İnsanlıqdan uzaq və barbar şəkildə incidilmiş,

Sükutla və sükutda sakit qalmış

Roma çarmıxının üzərində.

Mən sənə burada baxıram.

İşini tamamladın

Və indi istirahət vaxtıdır.

Burada sənin gözəlliyin var.

Hətta sən də daşıyıbsan,

Çarmıxını,

Məni də daşıyırsan.

Sən mənə hər şeyi verdin

Mənim üçün ödədin bir həyat.

Məsih, təvazökar və qaçılmaz

Heç bir tüstülənən ocağı söndürmədin,

Öz adını yüksəltmədin

İndi mən necə təvazökar olduğunu fikirləşirəm

İndi mən sənin əbədi təbiətini görürəm,

Sənin ölümünlə ifadə olunmuş

Ancaq indi adını yüksəltmək vaxtıdır

İndi hakimiyyətini möhkəmləndirmək üçün vaxtdır

İndi daxilimdə olan güclə hər şeyə qarşı çıxmağın vaxtıdır,

Çünki qəbirdə qalmadın.

Eric Sanchez