53

Böyük və Əzəmətli Allah,

Sən çox yollarla ifadə olunursan

Sən necə böyüksən!

Sənin sevgin necə də hər yerdədir?

Mən Səndən qorxuram

Sən indisən,

Burdasan

Zehnin canlıdır və içimizə işləyir

Çünki biz sənin yaşayan bədəninik,

Sən canlı bədənlərdə yaşayırsan

Səndən nə qədər uzaq hiss edə bilərəm?

Çünki mən Səndən uzaq deyiləm

Buna görə də xoşbəxtəm

Və sən də xoşbəxtsən.

Eric Sanchez