58

Mən sənin əlində bir qaranquşam

Məni əzməyəcək xeyirxahlığına inanan.

Həyatını xeyirxahlığa adadın

Heç kim qayğı göstərməsədə, sən bunu etdin

Heç kim olmasada,sən buradasan

Mən lütfkar gözlərini hiss edirəm

Amma taleyimdən yaman küsmüşəm, əminliyimi də itirmişəm.

Həyatıma baxarkən qorxuram, çünki zəif və kövrəkdir.

Ancaq gözlərin məhəbbətlə dolub-daşır.

Sənə qayıtmaq üçün uçmağı öyrənəcəm –

Çünki orda bir evim var,

Məni sevən kəs ordadır

Uçursan mənimlə getməyimə icazə verdiyin an

Azadlığın var uçmaqda

Uçuram və hərəkət edirəm səndə, mən səndə azadam.

Bu, mənə verdiyin həyatdır

Sən mənimlə qurtarmış olsan da

Ancaq həyatımdan zövq alacaqsan

Sənə verə biləcəyim bir şey yoxdur

Ancaq bu vacib deyil

Azadlıq üçün məni azad etdin.

Eric Sanchez