Песен в мен разцъфтява като цвете към Твоето име. Изливаш се върху мен, обгръщаш ме цял. Чрез устните си достигам до Теб и любовта Ти се разгръща, щом изговоря името Ти.

Ти Си Този, Който ме крепи, Който ме създаде. Далеч по-красив Си от всичко по земята. Няма друг като Теб, името Ти ме обгръща и закриля.

Да, познаваш ме, Господи, от край до край. Още преди да ме връхлети бедствието, Ти вече го знаеш.

Безкрайно е познанието Ти за мен. Знаеш тревогите ми, преди да се разтревожа. Точно както и космите по главата ми, си изброил и моите безпокойства. Знаеш и си определил дните ми.

Всичко за мен е да познавам Този, Който ме познава, Чиято радост е да бди над мен и вечно да ме направлява.

Един ден ще Те познавам както Ти ме знаеш. Един ден ще вървя с Теб в незнайно място за мен. Но Твоите пътища не са моите пътища, Твоите дни не са моите дни, Ти ме познаваш от вечността.