Твоят кръст е мястото, където извира вечната Ти благодат. Ти проби земната повърхност и сега тази благодат е на мое разположение, за всички, които ще дойдат и ще пият.

Не възпираш никой, който Те търси. Както Мойсей свърна от пътя да види горящата къпина, така Ти позволяваш на всички, обърнали се към Христос, да познаят Бога. Ти спасяваш и си със смирените, каквито и да са те.