Познавам тембъра на Твоя глас, топъл и фин глас. Такъв, който няма желание да доказва Себе Си. Глас, който е създал цялата Вселена. Глас, който говори в дните от миналото, говори и днес. Който шептеше на Илия. Глас, който ми казва, че Ти не ме сравняваш с никой друг, създаден някога от Теб, дори да си ги използвал за велики дела. Ти Си гласът, който се издига в мен и казва: „Ще бъда с теб“. Бил Си с Авраам, Мойсей и Павел и сега несъмнено си и с мен.

Всички те вървяха с вяра, служиха Ти, виждайки Невидимият, защото си заявил, че ще бъдеш с тях.

Нека завърша делото си, нека избягам състезанието и да оставя следа от Теб с живота си.

Аз съм Твоята картина, покажи великолепието Си чрез мен. Сложи ми подписа на Твоето свято име.