Моят Бог живее в мен в Своята пълнота. Излъчва силата Си и тя е свещена. Тъмният облак и светкавицата винаги са над мен. Гласът Му гърми от устата ми. Неговият образ е изявен в мен. Няма да покрия с воал лицето си. Тази слава не избледнява, тази правда не чезне, но само съвършено се увеличава. Неговите пътища се утвърждават. Дъгата на великия Му завет е като пръстен съд, и Нему принадлежи величието.