Големите дъбове са като Теб – стабилни и непоклатими, стоящи в силата си – убежище за малките, вдъхващи мир. Тяхното стъбло е като Твоя крайъгълен камък, който си положил завинаги. Тези дървета са като Теб, но Ти нямаш начало, Боже, нито край. Няма да се върнеш в земята, сякаш никога Те е нямало. Твоята слава е удивителна. В Теб всичко се разпъпва, изпълва и процъфтява. Всеки един ден Ти си Древния Творец на всяко създание. Записал си всичките ми дни в книгата Си. Направил си живота ми да бъде част от Твоя, да почивам в мир, подкрепян от Теб, полюшван от тихия вятър.