Чуден Бог! Неописуем и поразителен! Никога не съм познавал и вярвал, че някой като Теб може да съществува. Всеки ден откривам все повече от незнайното за мен. Все повече от Теб. Но още преди да съм съществувал, Ти Си сигурен сам по себе си. Нямат брой нещата, които ръката Ти може да поддържа или управлява, но аз съм едно от творенията, които избра да създадеш.