Когато бях в безпокойство и имах нужда да зная за бъдещето, когато се измъчвах да открия отговора, скубейки косите си през сълзи, когато виках за отговор, Твоето Слово дойде при мен в обещание.

Когато стенех за разбиране, Ти ме изпълни с мира Си. Когато търсех пътя, Твоята ръка ми разкри благостта Ти. Когато бях в пълно и дълбоко объркване, една гола душа на предела си, Ти ми показа лицето Си.