Бях оформен от ръката Ти с любов,

за да бъда отделен преди началото на всички неща, да бъда Твоята ръка в този свят. Аз съм специален образ на самия Теб. Колко се удивявам пред Твоята суверенна воля за живота ми! Ти пожела да дойда в съществуване. Ти пожела да бъда едно цяло – моята плът и кости, дух и душа – напълно зависим от Теб. О, колко се нуждая от Теб! Викам поради нуждата си от Теб! Чувствам как животът ми е като пара, но аз се прилепвам към Теб! Притискам се по-силно, отколкото звездите го правят, които също имат нужда от Теб. Притискам се повече от всякога.