Твоята милост и благодат са свещени цветове, невиждани цветове, палитра на съвършенството на светлината на Твоята любов. Те са иридесценция на това, което ме спасява. Те са сияние на Самия Теб, но аз поглеждам право напред, точно напред…

Любовта е Твоето естество.

…Невидима, за да бъде единствено преживяна от цялостно същество, което не се държи за нищо. Тя е потайно място, пещера, която открих под водата, и която не бих узнал, ако не се потопя цял, за да вляза в нея.