Смятахме в старата си възраст, че ще бъдем като залеза, като смяната на сезоните, забравени за миг. Но открихме любов в Твоите очи. Чухме името на Царя на земята и повярвахме в Словото Му над всичко друго, което сме виждали. В моята самота Исус е там, в моята депресия Той е непоклатим. Той завинаги ще изпълва лицето на земята. Неговото име и слава ще бъдат навсякъде.

Всички племена и народи ще се поклонят и ще признаят благостта Му. Това е облекчение сред теготата в този свят и преминаването на мъките в нашите дни.