Какво е сторил Той, което да не е добро?

Винаги ми е вършил добро.

Мислите Му са добро за мен,

за да ми даде бъдеще и надежда.

Той ме съживява с надеждата,

изпитва наслада, заради мен.

Защото аз грея с това, което ми е дал

и така стоплям сърцето Му.

Той е щастлив, заради мен,

защото ме вижда свободен.

Влюбен е в мен.

Избра ме, преди да създаде света в Него,

за да стана съвършен и без вина.