Исус Христос, живото чудо, че съзерцаваме всеки миг. Поради Твоето идване в света, нашият свят е удивителен. Тъй като доведе Светия Дух, Ти си скалата, която променя всичко. Изявил си Себе Си пред онези, които гладуват за истината, за да участват в Твоята плът и кръв, и да живеят. Ти предаде Себе Си и сега, и завинаги.

Протегнал си ръцете Си към всички. Защото бе издигнат, можеш да привлечеш всички хора към Себе Си. Човешки авторитети не могат да ни спрат да дойдем при Теб. Ти Си Царят на Вселената, на абсолютно всичко. Ти Си Господ.