Отче, от пророците в миналото сме слушали за Твоята слава, но сега сами виждаме любовта Ти за себе си. Какво може да ме събори? Чул съм истината за това, което Той е предопределил за мен, и никой не може да ми го отнеме сега.

Познанието за истината ме освобождава. Исус Христос, славата на Отец, слава и в мен, Твоят лик грее на сърцето ми. Ти Си Този, с Когото говоря, Този, Който ме чува, Ти Си моят пастир в мен.