Тук, сгушен до Теб, зная, че съм напълно опростен. Чувствам топлината на тялото Ти,

чувам пулса на сърцето Ти. Облягам се на гърдите Ти и си почивам. Крия се зад Твоята сила. Потапям се дълбоко в Твоята благодат. Сърдечно съм приет при Теб. Аз съм този, когото Ти обичаш.