В нашия първи дъх Ти пробягваш през поколенията на всеки от нас.

Ти направи безжизненото да се съживи. Всеки пулс на сърцето е наследство.