С всеки следващ ден се чувствам по един и същ начин, и Ти ме учиш, Господи, учиш ме да уповавам на Теб. Израствам в Теб, узрявам като плода на лозата.

Не виждам своя си растеж, но Ти го виждаш. Не се гневиш, когато не съм готов, но ме поддържаш жив всеки ден. Грижиш се и бдиш над мен, идваш всеки ден и ме поливаш.

Един ден ще ме опиташ и ще бъдеш доволен от моята сладост. Посадил си ме, и Ти си Този, Който ме избра, не аз Теб. Ти ме караш да раста. Познаваш края от началото. Всичко, което се иска от мен, е да се отпусна и да позволя радостта ми да бъде плод за Теб.