Нужен Си ми, Господи, помогни на моето неверие!

Помогни ми да вярвам, че Ти Си с мен! Нужно ми е да Те познавам, Господи!

Нищо не разбирам, отчаяно се нуждая от Теб, Исусе.

Нужно ми е да зная лицето Ти, Нужно ми е да познавам гласа Ти.

Да зная кой Си Ти, да познавам Този, за Когото съм чел.

Помогни ми да прекарвам време с Теб, Господи! Помогни ми да постоянствам в молитва!

Как ми се иска да можех да се моля! Нуждая се да Те познавам, Господи.

Нужно ми е да почувствам топлината Ти, нужно ми е да Те познавам, Господи.

Нуждая се от Бог в живота си. Нуждая се да чувствам Твоя пулс.