Нека всеки дъх да е като мой последен. Така наистина ще стигна до края на предела си. Така Твоят живот ще е всичко, което имам. Така ще спра да се боря да бъда отделен от Теб.

Нека се издигам към Теб всеки миг. Сложи ме да легна, Боже, за да вдишам от Теб.

Нека видя със собствените си очи, че Ти Си източника на всичко за мен. Какво представлява истински да се доверя на Теб, Боже? Не е ли да не се впускам в свободата на слабостта си?