Ще Те обичам с цялото си сърце, с всички си ум, душа и сила. И Ти ще ми подариш вечна енергия да Те обичам, вечен живот, за да Те имам.

Какво мога изобщо да си представя за Небето? Този живот е като замъглено стъкло, през което да гледаш, но Месия е съвършено възторжено зърване на Рая, и аз знам, че Той е отишъл преди мен там.