Отче, Ти си ми пратил Своя Дух като гарант. Като гаранция, че ме обичаш, че всичко Твое е и мое. Изпратил си Го като целувка на обещание, че принадлежа на Теб и съм Твой син, че имам място в Твоя дом. Имаш място, приготвено за мен в дома Твоя дом.

Ти ме закриляш, Ти Си силата на моя дом, моя вечен дом. Благодаря Ти, Татко. Благодаря Ти за великата Ти любов, с която винаги ме обичаш. Благодаря Ти, че разруши това, което ме държеше далеч от Теб. Макар то да ти струва Твоя единствен Син, Ти Го подари за мен, за мен Ти Го подари да бъде разпънат на кръст.

Остави Го да умре, за да имам място. И Го възкреси, за да позная силата Ти, способността Ти да се грижиш.