Мъглата и парата на нашия живот пада и си почива върху Теб. Вечна Скала и Свидетел, Ти познаваш космите на главата ми, дните на моя живот. Те всички са разкрити пред Теб в Твоята книга. Ти съзерцаваш моите пътища, лягането ми и ставането ми. Виждаш този човек, вървящ по земята, но знаеш, че земята, която му е обещана, не е от този свят. Сигурен Си в Себе Си, сигурен Си в мен, вярваш, че съм Твой слуга и аз ти благодаря за това.