Моя вечна котва, Ти никога не се променяш. Ден след ден, заран след заран, където съм аз, там си и Ти – напълно и изцяло.

Твоята усмивка ме променя. Съзерцаването на лицето Ти освобождава ума ми. Нищо е не е в състояние да Те опише, но дори и тогава, Ти Си тук пред мен.

Така изобилно даваш Себе Си за нас, Боже. 33 години и още безкрайно повече Твоето присъствие е постоянно. Твоята вярност е свръхестествена. Макар аз да съм пара, Ти си Исус.

Искам да следвам Теб, Живият, да вървя като Теб е като светая светих. Макар и да не го разбираме, Твоят завет е вечен. Макар и толкова кратък да е живота ни, Ти Си с нас завинаги.