Величествен Принц и Цар, Велик Апостол и Вестител, Слуга и Господар, Свещеник и Бог!

Ти Си Исус Христос, естествено божествен!

Ти Си моята нужда и моята достатъчност. Ти Си огънят и пороят. Ти Си вдъхновението и изразяването. Ти Си пространството и присъствието.