Твоята любов е мехлем за раните ми, балсам за очите ми, и тя ще трае вечно. Твоята любов ще трае вечно, както името Ти. Любовта Ти прелива в сърцето ми и ме води при Твоето лице. Да познавам Бога лице в лице е истинско усещане. Той е Свят и върши чудеса, делата Му блестят.

Любовта Му е моята храна ден и нощ. Тя съживява съществото ми, в нея намирам същността си.

Като Адам съм отворил очите си за първи път в нея, в ръцете, които са ме сътворили отново. Неговата любов е моят първи жизнен дъх. Но Адам е роден от земята, а аз съм от пепелта.