Помня Те, помня Те в моето въздишане. Забравям всичко останало, но не и Теб. Помня Твоето възкресение. Помня, че Духът Ти е в мен, и това ми напомня, че има причина да бъда радостен. Радостта е все още моята реалност. Моят грях го няма вече, защото Ти Си моето изкупление. Ти взе безплодния ми живот върху Себе Си и го отнесе. Изстрада болка заради греховете ми.

Господи, прости ми, че приемам това за даденост. Прости ми, че не върша правилните неща! Кога ще се науча да бъда праведен? Господи, гоня вятъра по цял ден. Чувствам как остарявам и как се отдалечавам. Не зная къде да отида и какво да правя. Не зная как да Ти угодя. Не зная как да Ти позволя да ме докоснеш, но напомни ми какво си сторил за мен.