Ако можехме само да видим колко непоклатим Си Ти и колко закриляни сме ние. Тогава щяхме да започнем поне малко да разбираме.

Ти си Древният по дни, планините са като Теб. В цялото това земно пътуване, вървим по Теб всякога.