Скрил си ме в Себе Си, скрит съм още от Сътворението в Твоята любов. Бях създаден в сърцето Ти, свободен от познанието за добро и зло. Не биваше никога да нося сам своето бреме, а Ти щеше да го носиш заради мен. Аз съм Твоето детенце и като пеленаче ще вляза в присъствието Ти, невинен и чист. А Ти ще ме прегърнеш в обятията Си със сълзи в очите. О, колко си заслужаваше Твоя кръст!