Твоята благост ме доведе до покаяние. Любовта Ти ме доведе да падна на колене. Лице в лице стоя срещу Теб, срещу Този, Който ме вижда. До Теб съм желан, с Теб съм свободен.

Направлявай стъпките ми. Знам, че винаги си с мен. Знам, че Си добър, добър Си към мен.

Чувам любящия Ти глас, който ме зове. Ти остави деветдесет и деветте за мен, единият, бродиш из равнини и долини, викащ моето име.

Храбро се опълчваш срещу обиталищата на дивите зверове, рискуваш живота си за мен.

Пресичаш континенти заради моето скитане. За да откриеш Твоя Ерик би направил всичко. Твоят жезъл и тояга са за мен с любов.

Бях във вражда с Теб, но в Твоето присъствие, всичко, което зная, е прощението Ти. Гледката от раменете Ти е всичко, което виждам, и ние си отиваме у дома.