Събираш многобройните води, могъщия океан в десницата Си. Хиляди по хиляди са зависими от Теб.

Цялото творение познава името Ти, но аз познавам Твоята благост.

Аз съм светилището за самият Теб, аз съм получателят на Твоето благословение.

Въздух и планини не могат да познават благостта Ти, но именно за това съм създаден аз.

Тъмнината и светлината се състезават да разберат това, което си поверил на мен. Желанието и способността се стремят да се открият в Божия образ.

Ангелите си мечтая да изживеят приключението, дадено на мен. Желаят да бъдат като Христос.

Но Ти си благословил мен с това човешко естество. Позволяваш ми да познавам красотата на това да вляза в слава от това си състояние.