Мнозина са хората, които можем да следваме в този свят. Хората на тях за напътствие, за насока, за да запълнят празнотата в своите сърца, за да ангажират ума си във всеки миг. Търсим нещо, за което да се хванем,

да кажем: „Това съм аз, ето това е моята същност“. Всички ние търсим определения в един свят, който не разбираме. Но се заблуждаваме, мислейки, че сме прави. Слепците водят слепите към цел, подобна на плитка локва. Това е нищо, това е само една фасада на дом. Виждаш, че е пресъхнала, щом си помислиш, че си я достигнал.

В какво състояние сме само! Кой ще ни избави? Само Един има думи на вечен живот. Само Един е Синът на живия Бог. „Аз Съм Светлината на света, който Ме следва, няма да върви в тъмнина, но ще има светлината живота“. Виждаш ли Го? Той си пробива път през времето и пространството. Виждаш ли тази особена светлина? Той е мъдрост и сила. Той е цел, която не може да се прекъсне.