Боже, отвори очите ми за всичко, което имаш за мен. Отлепи люспите от сърцето ми, грабни го и го насочи към нещата, които не виждам. За това живея. Търси сърцето ми, когато предавам себе си.