Твоята кръв ме е очистила от всяко беззаконие. Очистил си ума ми да не помня злото в мен. И сега съществувам чрез Божията сила. Преди имаше тяло на грях и смърт, но то вече е мъртво. Сега живея чрез Праведният, Който умря заради злите ми дела. Справедливият гняв се изсипа върху Него, макар аз да го заслужавах. Той го понесе и не отвори устата Си, за да защити живота Си. Сега Неговото възкресение е живот за мен. Сега остава само любовта.