Когато мисълта ни е насочена към живота във вечността, когато съзнанието ни се стреми да търси Твоето царство всеки ден от живота ни – и във всичките си решения търсим Исус – това е красиво.

Откриваме смисъл в тази цялост. Откриваме свобода отвъд времето и пространството. Една душа е освободена завинаги.

Благодаря Ти, Исусе, че дойде в този свят. Само с една Твоя дума душата може да бъде съживена, върната към живота. Чрез слушане на нещо по-велико, нещо, което е Личност, което е единствено истинско в същността си.

Много неща ме зоват да им отдам живота си, но Ти Си истината. Отвъд веригите на човешката мисъл и разум, Ти Си самия живот.

Ти Си Личност, Ти Си Създател.