כתובים\מוזיקה אמנות להכיר את ישוע הברית החדשה

בהמנון

מה זה אומר?

בהמנון אומר למשהו