Daha çox

Ali varlıq olan insan istifadə edilməkdən daha çox sevilir səntərəfindən.

Sənin izzətinə baxmaq daha çox qiymətlidir izzətini saxlamaqdan.

Sənin qüdrətli əlin altında  özümü təvazökar saxlamaq daha çox həqiqətdir özümü inkişaf etdirib zirvəyə qaldırmaqdan.

Sənin tərəfindən sənə görə tanınmaq daha çox dəyərlidir.

Sənin dediyin bir söz həyatımboyu danışdığım bütün sözlərdən daha gözəldir.

Sənlə birgə yaratmaq tənha yaratmaqdan daha yaxşıdır.

Mənim natamamlığım Sənin əlində mükəmməlliyimdən daha mükəmməl yerdədir.

Mənim zəifliyim gücümdən daha çox istifadə edilir.

Səni gözləmək digər güclərdən daha qüvvətlidir

Mənim gözlərimdə yandırdığın bir atəş mən tərəfindən bu dünyada yandırılmış trilyon ocaqdan daha yaxşıdır.

Sənin Ruhunun sirri bilinən sonsuz yollardan daha yaxşıdır.

Sənin üzünün izzətinin işığı Sənsiz yüksəlişimin parlaqlığından daha yaxşıdır.

Eric Sanchez