Най-добрите истории, най-чувствените поеми са написани в страничното поле на страницата от Божия Дух.

Ние сме Твоето свидетелство, ние сме доказателство за Теб. Безкрайната творческа сила ме е създала като шедьовър на изкуството. И аз съм призован да съществувам.