Мой дарител на Святия Дух,

Ти си жизненоважен за мен. И въпреки това, забравям и се отделям от Теб ежедневно. Повдигаш пръст, но аз не го зачитам. Търсиш вниманието ми, но не Ти го давам. Всеки ден ме събуждаш, и когато стана, аз Те подминавам. Прости ми, че не отвръщам на любовта Ти. Прости ми, че не Те признавам. Направил си ме подобен на Теб, а живея така, все едно нищо не знаеш за мен.