Вървим ръка в ръка в Твоята градина. Не познавам нищо друго, освен Теб. Свободен съм от знанието, което ме покваряваше. Свободен съм от знанието за добро и зло, и познавам само Теб.