Имай спокойна и ожидаща любов към Бога, душе моя. Помни обещанията Му към теб, помни и не забравяй времената, за които твоят Създател ти е говорил, душе моя. Помни очите Му и как изглежда Той, душе моя. Помни как Духът Му е говорил чрез пророците, но как сега е напълно разкрит за теб, о, душе моя, Гледай на твоя Бог, о душе моя. Не бъди бунтовна, но се покорявай на Неговия глас, о душе моя. Той е подкрепа за теб, о душе моя!